Chào mừng bạn đến với cơ sở Khai Tâm.

Khai Tâm Group

Quế chi

Quế chi: vị cay ngọt, tính ấm, chữa cảm lạnh không có mồ hôi và tê thấp chân tay đau buốt: dùng 5-10g với các vị khác.

Xem thêm